Hibrit olarak (yüz yüze ve çevrim içi) gerçekleşecek 13. Sanat Sempozyumu "Post-Truth" Çağrısı yapıldı...
“In times of universal deceit, telling the truth will be a revolutionary act.” George Orwell
Bildiri özeti son gönderim tarihi: 29 Aralık 2022
I am not Ok
İLETİŞİM KURULU
Dr.Öğr. Üyesi Aslı IŞIKSAL
Dr.Öğr. Üyesi Engin ESEN 
Arş.Gör. İmre Deniz IŞIKTAŞ
Arş.Gör. Güler KARABEKİR
Arş. Gör. Dr. Tuba MERDEŞE